KONTAKT

HITTA TILL MALMNÄS

I de sydligaste delarna av Halland, Laholms kommun finner ni oss…

Från Väster: Kör från Våxtorp ca 6 km rätt österut mot Hishult, efter byn

Horsabäck ligger vår gård på vänster sida med skylt vid vägen.

Från Öster: Från Hishult kör i ca 4 km till T-kors med avfart söderut mot

Våxtorp. Fortsätt på samma väg till skyltarna visar Horsabäck.

Gården ligger på höger sida direkt efter skyltar.

Malmnäs Möbler & Interiör
Horsabäck 111
312 98 Våxtorp

info@malmnas.com

0430-54 18 50

Öppettider
Onsdag–Fredag 11–18

Lördag–Söndag 11–16